Головна сторінка

                          Вхід до CITeXchange
 
НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
Готові рішення для стратегічного планування, управління та моніторінгу на основі ІКТ.
Інтернет-біржа інвестиційних проектів та пропозицій інвесторів CITeXchange
Ефективна співпраця з програмами ЄС завдяки проекту Євролінкс.
Розробка проектів згідно з вимогами UNIDO.
Практика управління установами та бізнесом в ЄС та США.
Тренінгові програми за методологією ООН.


 
ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Корпоративні комп'ютерні системи стратегічного планування, управління та моніторингу на основі комп'ютерної мережі.
Конфігурації системи: державне управління, невиробниче підприємство, виробниче підприємство.
Онлайн-системи рейтингового голосування та опитування громадської думки для веб-сайту замовника.
Корпоративні та галузеві веб-системи збору та систематизації оперативної інформації заданого формату через комп'ютерну мережу чи/та Інтернет.


 
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
Інтернет-біржа інвестиційних проектів та пропозицій інвесторів CITeXchange.
Типи проектів: прибуткові, неприбуткові та інноваційні наукові розробки (запити та пропозиції).
Проект консультацій Євролінкс.
Програма "Стратегічне планування для сталого розвитку на місцевому рівні".
Семінари та тренінги.


 
ПРОЕКТИ: РОЗРОБКА ТА УПРАВЛІННЯ
Супровід розробки проектів згідно з вимогами UNIDO.
Типи проектів: інфраструктурні, промислові, сільсько-господарські, туристичні, гірничодобувні.
Рівень аналізу: Дослідження можливостей або техніко-економічне обгрунтування.
Консультативна та експертна підтримка з управління проектами та їх моніторингу відповідно до правил організацій системи ООН та інших міжнародних організацій.


КРАЩІ ПРАКТИКИ
Пошук та узагальнення кращого світового досвіду державного управління або управління підприємством. На основі цього, розроблення рекомендацій для уникнення або подолання подібних проблем замовника.


СЕМІНАРИ
Стратегічне планування в державному управлінні. Досвід Європейського Союзу та США.
Стратегічне планування в управлінні підприємством. Досвід Європейського Союзу та США.
Інтегрування принципів сталого розвитку у державні галузеві стратегії розвитку.
Застосування комп'ютерних систем для корпоративного або галузевого стратегічного планування, управління та моніторингу.
Сучасні інструменти менеджменту. Огляд світового досвіду застосування інструментів менеджменту.
Трансформування програм економічного та соціального розвитку у стратегії сталого розвитку.
Програмні рішення UNIDO для розроблення інвестиційних проектів.
Як працювати з Інтернет-біржею інвестиційних проектів та пропозицій інвесторів CITeXchange?


 
ТРЕНІНГИ
Розроблення плану дій для трансформування місцевих програм економічного та соціального
розвитку у місцеві стратегії сталого розвитку (5 днів).
Розроблення стратегії зв'язків із громадськістю (4 дні).
Розроблення стратегії розвитку інвестиційного комплексу (5 днів).
Розроблення стратегії розвитку науково-технічного комплексу (5 днів).
Розроблення інвеститційних проектів згідно із рекомендаціями UNIDO (5 днів).
Розроблення бізнес-планів підприємств. Приклади досвіду США (5 днів).
Розроблення маркетиногових стратегій підприємств. Приклади досвіду США (5 днів).
Розроблення веб-стратегій установ та підприємств. Приклади досвіду США (5 днів).


 
КОНСУЛЬТАЦІЇ
Сучасні технології стратегічно планування та управління. Елементи стратегії. Засоби реалізації.
Технологія створення власного бізнесу. Вибір організаційно-правової форми.
Оцінка ефективності діяльності підприємства, установи чи організації. Сучасні інструменти. Індикатори. Методологія Організації промислового розвитку ООН (UNIDO).
Розроблення проектів згідно з вимогами UNIDO.
Консультації у рамках проекту Євролінкс. Можливості для залучення підприємств, установ чи організацій України та ННД до програм Європейського Союзу.
Як розробляти проектні пропозиції для одержання грантів? Існуючі програмні рішення.
Як розробляти бізнес-плани? Існуючі програмні рішення.
Як розробляти маркетингові плани? Існуючі програмні рішення.
Як розробляти Веб-стратегії? Існуючі програмні рішення.
Підвищення конкурентоспроможності вже розроблених проектних пропозицій, планів чи стратегій.
Проведення реінжінірингу неефективних підприємств, установ та організацій. Етапи. Інструменти.
Існуючі тренінгові технології ООН.
Як працювати з Інтернет-біржею інвестиційних проектів та пропозицій інвесторів CITeXchange?